Wyświetleń: 96365
Oferta

Akademia posiada uprawnienia do kształcenia na 12 kierunkach: * administracja * archeologia * bezpieczeństwo narodowe * informacja naukowa i bibliotekoznawstwo kulturoznawstwo* filologia polska * historia* pedagogika * politologia * socjologia * stosunki międzynarodowe * turystyka.